Ο κ. ENERGIZER

Ο κ. Energizer είναι κάτι παραπάνω από μπαταρία. Αντιπροσωπεύει όλα όσα πιστεύουμε και προσφέρουμε διαχρονικά με τα προϊόντα μας: αποδοτικότητα, βιωσιμότητα, διάθεση για αλλαγή και αμείωτη ενέργεια.