Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσετε ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας
Πολιτική για cookie | Ρυθμίσεις cookies | συνεχίζω | OK

ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ

Τα Πρέπει Και Τα Δεν Πρέπει Των Μπαταριών

ΣΩΣΤΉ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ, ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΣΑΣ

ΠΡΕΠΕΙ να διαβάζετε τις οδηγίες στη συσκευή σας πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες. Να χρησιμοποιείτε μόνο το μέγεθος και τον τύπο μπαταριών που καθορίζονται στις οδηγίες.
ΠΡΕΠΕΙ να εισάγετε τις μπαταρίες σωστά. Τηρήστε τα σύμβολα που υποδεικνύουν τον σωστό τρόπο τοποθέτησης του θετικού (+) και αρνητικού (-) πόλου των μπαταριών.
ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείτε καθαρές τις επιφάνειες των επαφών των μπαταριών τρίβοντάς τις απαλά με μια καθαρή γόμα ή πανί.
ΠΡΕΠΕΙ να αφαιρείτε αμέσως τις εξαντλημένες μπαταρίες από τη συσκευή και να τις απορρίπτετε σωστά.
ΠΡΕΠΕΙ να αφαιρείτε όλες τις μπαταρίες από τη συσκευή ταυτόχρονα και να τις αλλάζετε με καινούργιες μπαταρίες ίδιου μεγέθους και τύπου.
ΠΡΕΠΕΙ να διαφυλάσσετε τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας απενεργοποιώντας τη συσκευή και αφαιρώντας τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και δεν αναμένετε να την χρησιμοποιήσετε για μεγάλη χρονική περίοδο.
ΠΡΕΠΕΙ να τηρείτε τη σωστή αποθήκευση των μπαταριών, διατηρώντας τις μπαταρίες σε δροσερό στεγνό μέρος με κανονική θερμοκρασία δωματίου. Δεν είναι απαραίτητο να αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε ψυγείο.
ΜΗ φυλάσσετε τις μπαταρίες, ειδικά τις μικρές μπαταρίες και τις μπαταρίες τύπου νομίσματος, σε μέρη που φθάνουν τα παιδιά. Εάν τις καταπιούν, οι μπαταρίες τύπου νομίσματος μπορούν να σφηνώσουν στον οισοφάγο, όπου μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο σε μόλις δύο ώρες.
ΜΗΝ απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά -μπορεί να προκληθεί διαρροή ή ρήξη.
ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε, συνθλίψετε, διατρυπήσετε ή, με οποιονδήποτε τρόπο, προκαλέσετε ζημιά στις μπαταρίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ή ρήξη.
ΜΗ μεταφέρετε ελεύθερες μπαταρίες στην τσέπη ή στην τσάντα σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, συνδετήρες, κ.λπ. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα της μπαταρίας και να προκληθεί υψηλή παραγωγή θερμότητας ή διαρροή.
ΜΗΝ επαναφορτίσετε μια μπαταρία εκτός κι αν είναι επισημασμένη ως «επαναφορτιζόμενη». Εάν προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενη (πρωτεύουσα) μπαταρία, μπορεί να προκληθεί διαρροή ή ρήξη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες σε φορτιστές μπαταριών νικελίου υδριδίου μετάλλου.
ΜΗ φυλάσσετε μπαταρίες ή συσκευές που τροφοδοτούνται με μπαταρίες σε ζεστά μέρη -οι αυξημένες θερμοκρασίες μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της χωρητικότητας, διαρροή ή ρήξη.
ΜΗ χρησιμοποιείτε παλιές και καινούργιες μπαταρίες μαζί. Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή ή ρήξη, έχοντας ως αποτέλεσμα τον προσωπικό τραυματισμό ή τη ζημιά σε ιδιοκτησία.
ΜΗ δίνετε μπαταρίες σε μικρά παιδιά.